ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ

Ράφια ελαφρύτερης κατασκευής από αυτά που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση παλετοποιημένων προϊόντων, αλλά εξίσου ανθεκτικά και επεκτάσιμα. Αποτελούνται από πλαίσια, δοκίδες και μεταλλικές επιφάνειες που συνεργάζονται μεταξύ τους έτσι, ώστε να δώσουν το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα. Πλεονεκτήματα τους είναι τα μεγάλα ανοίγματα των δοκών ανάμεσα στα πλαίσια και η δυνατότητα δημιουργίας παταριού πάνω ακριβώς από τα ράφια.
 

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode